Emektarlarımız

Fakültemizde çalışıp emek vermiş akademik ve idari çalışanlarımız

Prof. Dr. Ayhan DEMİRBAŞ
Çevre Mühendisliği Bölümü

Görev süresi: Eylül 2013 - Şubat 2014

Yeni görevi:
King Abdulaziz University
Faculty of Engineering
Department of Industrial Engineering

Prof. Dr. Mehmet TASMACI
Tekstil Mühendisliği Bölümü

Görev süresi: Ocak 2015 - Aralık 2015

Yrd. Doç. Dr. Ali Serol ERTÜRK
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Görev süresi: 2015-2016
Yrd. Doç. Dr. Arzu KAVAZ YÜKSEL
Gıda Mühendisliği Bölümü 

Görev süresi: 2012-2016

Yrd. Doç. Dr. Aysun ŞENER
Gıda Mühendisliği Bölümü 

Görev süresi: 2012-2016

Yrd. Doç. Dr. Hacı TAŞMAZ
Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü

Görev süresi: 201--2018