Görevlerimiz

 • Dekanlık
  • Dekan
  • Dekan Yardımcıları
 • Fakülte Sekreterliği
  • Fakülte Sekreteri
  • İdari Çalışanlar
 • Bölüm Başkanlıkları
 • Kurullar
  • Fakülte Kurulu
  • Fakülte Yönetim Kurulu
  • Fakülte Disiplin Kurulu
 • Komisyonlar
  • Eğitim Komisyonu
  • Bologna Komisyonu
  • Erasmus Komisyonu
  • Mevlana Komisyonu
  • Farabi Komisyonu
  • Staj Komisyonu
  • Strateji Geliştirme Komisyonu
  • Dış İlişkiler Komisyonu
  • Satın Alma Komisyonu
  • Malzeme Muayene Komisyonu
  • Teknik İnceleme Komisyonu
  • Sosyal Faaliyetler Komisyonu
  • Sportif Faaliyetler Komisyonu
  • İnternet Komisyonu
 • Diğer İdari Görev ve Görevliler