Temel Bilgiler

Tarihçe

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 15/04/2011 tarih ve 27906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 04/04/2011 tarih ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Fakülteye 11 Bölüm ile bu Bölümlerin altında toplamda 39 Ana Bilim Dalı açılması ise 21/09/2011 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında kararlaştırılmıştır.

Fakültenin kuruluş amacı; evrensel olarak kabul edilen kriterler çerçevesinde, güncel, teorik ve pratik bilgiler ile donatılmış, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, araştırma ve problem çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik edebilecek yapıda mühendisler yetiştirmektir.

Tanıtım

Mühendislik Fakültesinde hâlihazırda aşağıdaki 11 Bölüm mevcuttur. Bu bölümlerden ilk 6'sının öğrencisi bulunmakta, 4'ü ise öğrenci alımına açıktır.

Mühendislik Fakültesi hâlihazırda

  • 4'ü profesör,
  • 6'sı doçent,
  • 20'si Dr. öğretim üyesi,
  • 1'i öğretim görevlisi,
  • 1'i uzman,
  • 8'si araştırma görevlisi (+26)

olan 40 (+26) akademik ve 8 idari çalışan olmak üzere toplamda 48 (+26) kişilik kadrosu ile yeni Mühendislik Fakültesi Binasında hizmet vermektedir.

Misyon

Mühendislik mesleğinin gerektirdiği bilgi ve çalışma becerilerini öğrencilere kazandırmak, çağdaş ve evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üretmek, ürettiği bilgileri toplumun kullanımına sunmak, temel değerlerimizi benimsemiş donanımlı mühendisler yetiştirmektir.

Vizyon

Eğitim, öğretim, teknolojik ve bilimsel araştırma faaliyetleri ile Türkiye’deki Mühendislik Fakülteleri arasında sıralamada yer almak. Çağdaş bilim ve teknoloji ile araştırmayı, yaşam boyu öğrenmeyi ve öğretmeyi ilke edinmiş akademik kadroya sahip olmak. Araştırma, geliştirme ve eğitim-öğretim altyapısını sürekli güncelleyen, bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürmeyi sağlayacak projeler geliştiren, "Ekolojik - Teknolojik - Ekonomik" bileşenlerin uyumu ile temiz üretim bilinci oluşturan, ilk sıralarda tercih edilen, entelektüel birikim ile disiplinler arası işbirliğini ön planda tutan, etik değerlere saygılı bir fakülte olmaktır.

 

 


Güncelleme tarihi: 13/03/2018
Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler son olarak yukarıda belirtilen tarihte güncellenmiştir. Bu sebeple, bu tarihten sonraki muhtemel değişiklikleri yansıtmıyor olabilirler.