İdari Bilgiler

İdari Bilgiler

Fakültemizde iş ve işlemler Dekanlık, Fakülte SekreterliğiBölüm Başkanlıkları, Kurullar, Komisyonlar, Öğrenci Temsilcilikleri ve Diğer İdari Görev ve Görevliler aracılığıyla Mevzuat'a uygun olarak yapılmaktadır.

Fakülte birimlerinin hiyerarşik yapısı ve yazışma kodları için eski adı Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT) olan yeni Elektronik Kamu Bilgi Yönetm Sistemi (KAYSİS)'ne bakınız. (Yürütme > Merkezi Yönetim > Bağımsız Kurum ve Kuruluşlar > Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) > Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü > Mühendislik Fakültesi Dekanlığı)

Yeni Başlayan Çalışanlar İçin Bilgilendirme

Fakültemizde göreve başlayan çalışanlar aşağıdaki işlemleri yaptırmalıdırlar.

ÖSYM Görevli İşlemleri

Personelimizin ÖSYM sınavlarında görev alabilmesi için sisteme kayıt olmaları gerekmektedir. İlk kayıt işlemleri Fakülte Sekterliğinde yapılmaktadır. Kayıt olunduktan sonraki işlemler bireysel olarak ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi aracılığyla yapılmaktadır.

Anadolu Üniversitesi Görevli İşlemleri

Personelimizin Anadolu Üniversitesi sınavlarında görev alabilmesi için Anadolu Üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemine bireysel olarak kayıt olmaları gerekmektedir.

Baskı İşlemleri

Fakültemiz çalışanları çok sayıdaki basım işlemleri için Fakülte Yazı İşlerinde bulunan baskı makinesini kullanabilirler. Bunun için internet üzerinden bilgisayarınızdan Baskı Makinesine dosyaınızı gönderebilirsiniz.

  • Baskı Makinesi


Güncelleme tarihi: 19/11/2016
Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler son olarak yukarıda belirtilen tarihte güncellenmiştir. Bu sebeple, bu tarihten sonraki muhtemel değişiklikleri yansıtmıyor olabilirler.