Kurullar

Fakülte Kurulu Üyeleri 

İnşaat Mühendisliği Bölümü
Dekan
Kurul Başkanı
 
Oda No:
Telefon: +90 (416) 223 3800 /2821
E-posta: pala@adiyaman.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Turgay DERE
Çevre Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkanı Üye
 
Oda No:
Telefon: +90 (416) 223 3800 /2813
E-posta: tdere@adiyaman.edu.tr
Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkanı Üye
 
Oda No:
Telefon: +90 (416) 223 3800 /2779
E-posta: svustun@adiyaman.edu.tr
Doç. Dr. Şükrü KURT
Gıda Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkanı Üye
 
Oda No:
Telefon: +90 (416) 223 3800 /2725
E-posta: skurt@adiyaman.edu.tr
Doç. Dr. Osman GÜNAYDIN
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkanı Üye
 
Oda No:
Telefon: +90 (416) 223 3800 /2744
E-posta: gunaydin@adiyaman.edu.tr
Makine Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkanı Üye
 
Oda No:
Telefon: +90 (416) 223 3800 /2733
E-posta: abugutekin@adiyaman.edu.tr
Doç. Dr. Tanju TEKER
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkanı Üye
 
Oda No:
Telefon: +90 (416) 223 3800 /2740
E-posta: tteker@adiyaman.edu.tr
Çevre Mühendisliği Bölümü
Rektör
Profesör Üye
 
Oda No:
Telefon: +90 (416) 223 3800 /2712
E-posta: rektor@adiyaman.edu.tr
Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü
Profesör Üye
 
Oda No:
Telefon: +90 (416) 223 3800 /2779
E-posta: svustun@adiyaman.edu.tr
Fen Edebiyat Fakültesi
Profesör Üye
 
Oda No:
Telefon: +90 (416) 223 3800 /2839
E-posta: mkoca@adiyaman.edu.tr
Doç. Dr. Şükrü KURT
Gıda Mühendisliği Bölümü
Doçent Üye
 
Oda No:
Telefon: +90 (416) 223 3800 /2725
E-posta: skurt@adiyaman.edu.tr
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Doçent Üye
 
Oda No:
Telefon: +90 (416) 223 3800 /2744
E-posta: gunaydin@adiyaman.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Mehmet SÖYLEMEZ
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yardımcı Doçent Üye
 
Oda No:
Telefon: +90 (416) 223 3800 /2778
E-posta: msoylemez@adiyaman.edu.tr
Ömer ALKAN
Fakülte Sekreteri
Kurul Raportörü
 
Oda No:
Telefon: +90 (416) 223 3800 /2716
E-posta: oalkan@adiyaman.edu.tr
Fakülte Kurulu üyelerinin tümüne e-posta göndermek için lütfen tıklayınız.
 

Fakülte Kurulu 

Fakülte Kurulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca teşekkül etmiş bir kuruldur. Kanuna göre;

Fakülte Kurulu:

Madde 17 –

a. Kuruluş ve işleyişi: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

Fakülte kurulu normal olarak her yarı yıl başında ve sonunda toplanır.

Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.

b. Görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

(1) Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak,

(2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

(3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. 

Fakülte Kurulu Kararları 

 
 

Güncelleme tarihi: 12/05/2016
Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler son olarak yukarıda belirtilen tarihte güncellenmiştir. Bu sebeple, bu tarihten sonraki muhtemel değişiklikleri yansıtmıyor olabilirler.

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri 

İnşaat Mühendisliği Bölümü
Dekan
Kurul Başkanı
 
Oda No:
Telefon: +90 (416) 223 3800 /2821
E-posta: pala@adiyaman.edu.tr
Çevre Mühendisliği Bölümü
Rektör
Profesör Üye
 
Oda No:
Telefon: +90 (416) 223 3800 /2712
E-posta: rektor@adiyaman.edu.tr
Fen Edebiyat Fakültesi
Profesör Üye
 
Oda No:
Telefon: +90 (416) 223 3800 /2839
E-posta: mkoca@adiyaman.edu.tr
Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü
Profesör Üye
 
Oda No:
Telefon: +90 (416) 223 3800 /2779
E-posta: svustun@adiyaman.edu.tr
Doç. Dr. Şükrü KURT
Gıda Mühendisliği Bölümü
Doçent Üye
 
Oda No:
Telefon: +90 (416) 223 3800 /2725
E-posta: skurt@adiyaman.edu.tr
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Doçent Üye
 
Oda No:
Telefon: +90 (416) 223 3800 /2744
E-posta: gunaydin@adiyaman.edu.tr
Makine Mühendisliği Bölümü
Yardımcı Doçent Üye
 
Oda No:
Telefon: +90 (416) 223 3800 /2729
E-posta: ibozkurt@adiyaman.edu.tr
Ömer ALKAN
Fakülte Sekreteri
Kurul Raportörü
 
Oda No:
Telefon: +90 (416) 223 3800 /2716
E-posta: oalkan@adiyaman.edu.tr
Fakülte Yönetim Kurulu üyelerinin tümüne e-posta göndermek için lütfen tıklayınız.
 

Fakülte Yönetim Kurulu

 

Fakülte Yönetim Kurulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca teşekkül etmiş bir kuruldur. Kanuna göre;

Fakülte Yönetim Kurulu:

Madde 18 – a. Kuruluş ve işleyişi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur.

Fakülte yönetim kurulu dekanın çağırısı üzerine toplanır.

Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

b. Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

(1) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,

(2) Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,

(3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

(4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,

(5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

(6) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

 


Güncelleme tarihi: 23/11/2016
Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler son olarak yukarıda belirtilen tarihte güncellenmiştir. Bu sebeple, bu tarihten sonraki muhtemel değişiklikleri yansıtmıyor olabilirler.

---