Öğrenci Temsilcilikleri

2014-2016 Dönemi Fakülte ve Bölüm Öğrenci Temsilcileri

Furkan ASLAN
Fakülte Öğrenci Temsilcisi
 
Telefon: +90 (505) 891 5534
E-posta: f.asln.95@hotmail.com
Kemal DEMİR
Çevre Mühendisliği Bölüm Öğrenci Temsilcisi
 
Telefon: 
Ömer Faruk ŞİMŞEK
Gıda Mühendisliği Bölüm Öğrenci Temsilcisi
 
Telefon: +90 (546) 514 5335
E-posta: faruklu32@gmail.com
Furkan ASLAN
İnşaat Mühendisliği Bölüm Öğrenci Temsilcisi
 
Telefon: +90 (505) 891 5534
E-posta: f.asln.95@hotmail.com
Abubekir DOĞAN
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Öğrenci Temsilcisi
 
Telefon: 
E-posta: bekir8802@gmail.com
Öğrenci temsilcilerinin tümüne e-posta göndermek için lütfen tıklayınız.

Öğrenci Temsilciliği

Öğrenci temsicileri; öğrencilerin birimlerindeki eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarınnı gözetmek, ulusal çıkarar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, yükseköğretim kurumları yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulacak Adıyaman Üniversitesi Öğrenci Konseyine katılmak üzere seçilirler.

Öğrenci temsilciliği ve Öğrenci Konseyi ile ilgili iş ve işlemler

çerçevesinde yürütülmektedir.

Yönetmeliğe göre;

Öğrenci temsilcisi seçimi

Madde 9 - Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi, bir yükseköğretim kurumunun:

a) Fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarındaki her bir bölüm,

b) Meslek yüksekokullarındaki her bir program,

c) Enstitülerindeki her bir anabilim dalı/anasanat dalı,

d) (Değişik:RG-24/9/2010-27709) Bölümlerindeki program/anabilim dalı/anasanat dalına öğrenci alınan fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarda ise, her bir program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.

Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalına kayıtlı öğrencilerin (varsa ikinci öğretim öğrencileridahil) en az %60’ ının, ikinci turda ise en az %50’sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim yapılamaz ise üçüncü turda katılma şartı aranmaz.

Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında bir ay içerisinde aynı usülle yeni bir temsilci seçilir.

Öğrenci temsilcisinin görevleri

Madde 10 - Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:

a) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,

b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve uygulamalarını izlemek,

c) Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerin Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda kendi bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerini temsil etmek,

d) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyinin ve yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek,

e) Kendi bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

f) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrencilerle bu birimlerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek,

g) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrenci etkinliklerini koordine etmek,

h) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalının akademik toplantılarına katılmak.

Yönetmelik ve Yönergeye göre Öğrenci Temsilci olabilmek için;

  • Aday olduğu birimin öğrencisi olmak
  • Normal öğretim süresini aşmamış olmak
  • Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olmak
  • Alt sınıflardan en fazla 4 başarısız dersi olmak
  • Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren bir suç işlememiş olmak
  • Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmamak
  • Sabıka kaydı olmamak
  • Daha önce aynı birimde öğrenci temsilicliği yapmamış olmak

gerekir. Öğrenci temsilcileri 2 yıl (4 dönem) için seçilmektedirler. Son seçimler Kasım 2014 tarihinde yapılmış olup güncel Öğrenci Temsilcileri aşağıda verilmiştir.

İlgili Belgeler

İlgili Mevzuat

Önceki Dönemler Öğrenci Temsilcileri

2012-2014 Dönemi
BirimiÖğrenci Temsilcisi
Mühendislik FakültesiSeyfeddin YILMAZ
Çevre Mühendisliği BölümüAbdullah AKAY
Gıda Mühendisliği BölümüCelil KURTOĞLU
Malzeme Mühendisliği BölümüSeyfeddin YILMAZ
 

 


Güncelleme tarihi: 04/12/2014
Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler son olarak yukarıda belirtilen tarihte güncellenmiştir. Bu sebeple, bu tarihten sonraki muhtemel değişiklikleri yansıtmıyor olabilirler.