Stratejik Plan

Stratejik Amaçlar

Stratejik Hedefler

1-Fakültemizin Sosyal ve Çevresel koşullarının iyileştirilmesi.

2-Yönetim ve hizmet süreçlerinde etkinliğin artırılması.

3-Eğitim-Öğretim kalitesi ve alt yapının geliştirilmesi.

4-Bilgiye ulaşma olanaklarının geliştirilmesi.

5-Araştırma-Geliştirme olanaklarının geliştirilmesi.

6-Fakültenin etkin olarak tanıtılması.

7- Ulusal düzeyde daha iyi bir eğitim-öğretim vermek.

8- Bilimsel araştırma ve yayın yaparak bilgi üretmek.

9- Topluma katkı sağlayacak hizmet üretmek.

 

1-Fakültenin nitelikli Öğretim Üyesi sayısının artırılması.

2-Laboratuvar alt yapı eksikliğinin giderilmesi.

3-Fakültedeki öğretim, ölçümleme ve toplam kalite uygulamalarının, Avrupa Üniversiteleri tarafından kabul edilen bir akreditasyon sistemine uygun hale getirilmesi.

4-İleri teknoloji geliştirmeye yönelik projelerin oluşturulma sürecinin yönetilmesi.

5-Üniversite-Sanayi işbirliğinin yeterli düzeye getirilmesi.

6- Fakültemiz öğretime açık ve açılacak programlarında öğretim elemanı sayısını artırmak.

7- Ulusal ve uluslararası yayın sayısını artırmak.

8-Konferans, teknik gezi vb. bilimsel sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.