Çevre Mühendisliği Bölümü

Hakkında

Çevre Mühendisliği Hakkında

Çevre Mühendisliği, çevre kirliliği konularının ortaya çıkması ile başlamış bir meslektir.

Çevre mühendisliği programı; çevre kirliliğinin önlenmesi ve yaşam alanlarının kalitesinin korunması kapsamında,

 • Çevre yönetim sistemleri ve planları,
 • Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED),
 • Çevresel kaynak ve ortamların planlanması ve korunması,
 • Kirlilik (hava, su, toprak, gürültü, koku, ışık, vb) önleme ve arıtma teknik ve teknolojileri,
 • Atık (katı, sıvı, gaz, zararlı, evsel ve endüstriyel vb) önleme, azaltma, yeniden kullanma, geri kazanma, geri dönüşüm, arıtma ve bertaraf teknik ve teknolojileri,
 • İçme ve kullanma suyu temini ve arıtımı,
 • Evsel ve endüstriyel atık sular (kanalizasyon) ile yağmur sularının toplanması ve arıtımı,

 

konuları ve alt konularında bilimsel çalışmalar yürüten disiplinler arası bir mühendislik dalıdır.

Çevre mühendisliği programı mezunları, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Serbest Çevre Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği hükümleri uyarınca çevre mühendisliği konularında;

 • Etüd, fizibilite, proje,
 • Araştırma, geliştirme ve planlama,
 • Danışmanlık ve eğitim,
 • Kontrollük,
 • Deneme işletmesi, muayene ve kabul,
 • Uygulama ve işletme yönetimi,
 • Keşif-şartname-ihale dosyası hazırlama ve düzenleme,
 • Hakediş ve kesin hesap,
 • Numune alma, deney, ölçüm, analiz ve modelleme,

hizmetlerini yürütebilirler.

Çevre Mühendislieri, bu hizmetleri yürütmek üzere kamu ve özel sektörde istihdam edilebilecekleri gibi serbest olarak da çalışabilirler.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.